Archive

2024 101 102    
2023 97 98 99 100
2022 93 94 95 96
2021 89 90 91 92
2020 85 86 87 88
2019 81 82 83 84
2018 77 72 73 74
2017 73 74 75 76
2016 69 70 71 72
2015 65 66 67 68
2014 61 62 63 64
2013 57 58    
2012 53 54 55 56
2011 50 51 52  

Search

 

baner1

 

unnamed

 

banner c111

 

 

images

 

 

Issue № 102

Title page

Contents

CURRENT PROBLEMS OF SPECIALAND BRANCH SOCIOLOGY

Gots A. A., Nuzhna Yu. S.

Yu. V. Romanenko

ACTUAL PROBLEMSOF MODERN UKRAINIAN SOCIETY

Zinyuk A. V., Necheporenko M. I.

Zoska Ya. V., Stadnyk A. G., Kravchenko N. Yu.

Kotelenets K. M., Nuzna Yu. S., Khobta S. V.

Lahodzinskyi V. V., Yefimova V. V.

Pozdniakova-Kyrbiatieva E. H., Sylantiev D. O., Mosaiev Yu. V.

Susska O. O.

Shevchuk O. V., Dietochka O. D.

Shkoliar M. V., Shtraikher O. A.

MODERN TECHNOLOGIESIN MODERN UKRAINIAN SOCIETY

Baidak T. M., Shalimova A. A., Bolotova V. O.

Sychova V. V., Vakulenko S. M.

Hordiienko N. M.